ಸಂಪತ್ತು ಕಳೆದುಹೋದಲ್ಲಿ, ಎನ್ನನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ; ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಲ್ಲಿ ಎನ್ನನ್ನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಳೆದು ಕೊಂಡಿರಿವಿರಿ ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ ; ನೀವು ಸಚ್ಛಾರಿತ್ರ್ಯಾ, ನೈತಿಕತೆಯನ್ನು ಕಳಿದುಕೊಂಡಲ್ಲಿ  ಸರ್ವಸ್ವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರಿ ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ.


ಪಂ. ಶ್ರೀರಾಮ ಶರ್ಮಾ ಆಚಾರ್ಯ


By Pandit Shriram Sharma Acharya
Share on Google+ Email

ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಸಹಕಾರಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದ ಕುಟುಂಬವೇ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಸ್ವರ್ಗ


ಪಂ. ಶ್ರೀರಾಮ ಶರ್ಮಾ ಆಚಾರ್ಯ


By Pandit Shriram Sharma Acharya
Share on Google+ Email

ಇತರರನ್ನು ವಂಚಿಸುವುದು ಎಂದರೆ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವೇ ವಂಚಿಸಿಕೊಂಡತೆ, ಅಂತರಾತ್ಮವು ಈ ಕೀಳು ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಸತತವಾಗಿ ವಾಗಂಭಡನೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತದೆ.


ಪಂ. ಶ್ರೀರಾಮ ಶರ್ಮಾ ಆಚಾರ್ಯ


By Pandit Shriram Sharma Acharya
Share on Google+ Email

ಯಾರು ಏನನ್ನು ಆಲೋಚಿಸುತ್ತಾರೋ, ಹೇಗೆ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುತಾರೋ ಹಾಗೆಯೇ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.ಪಂ. ಶ್ರೀರಾಮ ಶರ್ಮಾ ಆಚಾರ್ಯ


By Pandit Shriram Sharma Acharya
Share on Google+ Email

ಆತ್ಮಚಿಂತನೆ ಹಾಗೂ ಆತ್ಮಶೋಧನೆಗಳ ಸಾಧನೆಯೇ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತಂದುಕೊಡುತ್ತದೆ.ಪಂ. ಶ್ರೀರಾಮ ಶರ್ಮಾ ಆಚಾರ್ಯ

By Pandit Shriram Sharma Acharya
Share on Google+ Email

  ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಗೆಯ ಜನರು ಸೋಲನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ -  ಯಾರು ಪರಚಿಂತನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ಅದರಂತೆ ಪಾಲಿಸುವುದಿಲ್ಲವೋ ಅವರು ; ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಆಲೋಚಿಸದೆ ಕಾರ್ಯನಿರತರಾಗುವವರು.

ಪಂ. ಶ್ರೀರಾಮ ಶರ್ಮಾ ಆಚಾರ್ಯ

 
By Pandit Shriram Sharma Acharya
Share on Google+ Email

ಯಾರದೇ ಸುಧಾರಣೆ ಅಪಹಾಸ್ಯದಿಂದಲ್ಲ; ಹೊಸ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯೋಚಿಸಲು, ಬದಲಾಗಲು ಅವಕಾಶ ಕೊಡುವುದರಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.


ಪಂ. ಶ್ರೀರಾಮ ಶರ್ಮಾ ಆಚಾರ್ಯ


By Pandit Shriram Sharma Acharya
Share on Google+ Email

ದೀರ್ಘ ಜೀವನದ ಒಂದೇ ಒಂದು ಗುಟ್ಟೆಂದರೆ ಹಸಿವಾಗದೆ ಏನನ್ನೂ ತಿನ್ನದಿರುವುದು.ಪಂ. ಶ್ರೀರಾಮ ಶರ್ಮಾ ಆಚಾರ್ಯ


By Pandit Shriram Sharma Acharya
Share on Google+ Email

ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮವಾದರೋ ಸುಲಭವಾಗಿ ದೊರಕುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಕಠಿಣ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಮನುಷ್ಯತ್ವದ ಸಂಪಾದನೆ ಸಾಧ್ಯ.

ಪಂ. ಶ್ರೀರಾಮ ಶರ್ಮಾ ಆಚಾರ್ಯBy Pandit Shriram Sharma Acharya
Share on Google+ Email

ಸಂಪಾದನೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವವನು ತಿರಸ್ಕಾರಕ್ಕೊಳ್ಳಗಾಗುತಾನೆ, ಕಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾನೆ.


ಪಂ. ಶ್ರೀರಾಮ ಶರ್ಮಾ ಆಚಾರ್ಯ

By Pandit Shriram Sharma Acharya
Share on Google+ Email

ಕಲಿಯಲು ಸಿದ್ಧನಾಗದಿರುವುದು ಏನನ್ನೂ ತಿಳಿಯದಿರುವುದಕ್ಕಿಂತ ನಾಚಿಕೆಗೇಡಿನ ವಿಷಯ.ಪಂ. ಶ್ರೀರಾಮ ಶರ್ಮಾ ಆಚಾರ್ಯ
By Pandit Shriram Sharma Acharya
Share on Google+ Email

ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಕೃತಕತೆ, ವಂಚನೆ, ಕಪಟಗಳನ್ನು ತೊರೆದು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯನ್ನು ತನ್ನ ಜೀವನದ ಮೂಲ ತತ್ವವನ್ನಾಗಿಸಿ ಕೊಂಡಿರುವನೋ ಅವನೇ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಜ್ಞಾನಿ, ಬುದ್ದಿವಂತನು.


ಪಂ. ಶ್ರೀರಾಮ ಶರ್ಮಾ ಆಚಾರ್ಯ


By Pandit Shriram Sharma Acharya
Share on Google+ EmailTotal Pages : [1] 2 3 4 5 6 7