Share on Google+ Email
ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಕೃತಕತೆ, ವಂಚನೆ, ಕಪಟಗಳನ್ನು ತೊರೆದು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯನ್ನು ತನ್ನ ಜೀವನದ ಮೂಲ ತತ್ವವನ್ನಾಗಿಸಿ ಕೊಂಡಿರುವನೋ ಅವನೇ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಜ್ಞಾನಿ, ಬುದ್ದಿವಂತನು.


ಪಂ. ಶ್ರೀರಾಮ ಶರ್ಮಾ ಆಚಾರ್ಯ
Pandit Shriram Sharma Acharya
Comments

Post your comment