Share on Google+ Email
ಪಾಪ ಕಾರ್ಯಗಳು ತಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ರೋಗ, ಶೋಕ, ಪತನ ಮತ್ತು ಸಂಕಟಗಳನ್ನು ತರುತ್ತವೆ.


ಪಂ. ಶ್ರೀರಾಮ ಶರ್ಮಾ ಆಚಾರ್ಯ


Pandit Shriram Sharma Acharya
Comments

Post your comment