Share on Google+ Email
ನಿಮ್ಮದೇ ಆದ ಗುರಿಯನ್ನು ಮೂಡಲೇ ನಿರ್ಧರಿಸಿರಿ ಏಕೆಂದರೆ ಅದನ್ನೇ ನೀವು ತಲುಪುವಿರಿ. ನೀವು ಇತರರ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಭಿಸಿದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸಹಾಯ ಭೇಡಿದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಂಡಿತ ನಿರಾಸೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೊಂದುವಿರಿ.ಪಂ. ಶ್ರೀರಾಮ ಶರ್ಮಾ ಆಚಾರ್ಯ


Pandit Shriram Sharma Acharya
Comments

Post your comment