Share on Google+ Email
ಸಂಪತ್ತು ಕಳೆದುಹೋದಲ್ಲಿ, ಎನ್ನನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ; ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಲ್ಲಿ ಎನ್ನನ್ನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಳೆದು ಕೊಂಡಿರಿವಿರಿ ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ ; ನೀವು ಸಚ್ಛಾರಿತ್ರ್ಯಾ, ನೈತಿಕತೆಯನ್ನು ಕಳಿದುಕೊಂಡಲ್ಲಿ  ಸರ್ವಸ್ವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರಿ ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ.


ಪಂ. ಶ್ರೀರಾಮ ಶರ್ಮಾ ಆಚಾರ್ಯ


Pandit Shriram Sharma Acharya
Comments

Post your comment