Share on Google+ Email
ಅನೀತಿಯ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ಸಫಾಲತೆಗಳಿಸಿದವರನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಆದರಿಸಬಾರದು.


ಪಂ. ಶ್ರೀರಾಮ ಶರ್ಮಾ ಆಚಾರ್ಯ


Pandit Shriram Sharma Acharya
Comments

Post your comment