Share on Google+ Email
ಪರಮೇಶ್ವರನ ಪ್ರೀತಿ ಕೇವಲ ಸದಾಚಾರಿ ಮತ್ತು ಕರ್ತವ್ಯ ಪರಾಯಣರಿಗೆ ಮೀಸಲಾಗಿದೆ.


ಪಂ. ಶ್ರೀರಾಮ ಶರ್ಮಾ ಆಚಾರ್ಯ


Pandit Shriram Sharma Acharya
Comments

Post your comment