Share on Google+ Email
ದೊಡ್ಡಸ್ತಿಕೆ ಇರುವುದು ಶ್ರಿಮಂತಿಕೆಯಲ್ಲಲ್ಲ. ಅದು ಇರುವುದು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಮತ್ತು ಸಜ್ಜನಿಕೆಯಲ್ಲಿ.ಪಂ. ಶ್ರೀರಾಮ ಶರ್ಮಾ ಆಚಾರ್ಯ


Pandit Shriram Sharma Acharya
Comments

Post your comment