Share on Google+ Email
ದುಂದುವೆಚ್ಚದ ವಿವಾಹವು ನಮ್ಮನ್ನು ದರಿದ್ರರನ್ನಾಗಿ ಮತ್ತು ಮೋಸಗಾರರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಪಂ. ಶ್ರೀರಾಮ ಶರ್ಮಾ ಆಚಾರ್ಯ

Pandit Shriram Sharma Acharya
Comments

Post your comment