Share on Google+ Email
ಯಾರು ಏನನ್ನು ಆಲೋಚಿಸುತ್ತಾರೋ, ಹೇಗೆ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುತಾರೋ ಹಾಗೆಯೇ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.ಪಂ. ಶ್ರೀರಾಮ ಶರ್ಮಾ ಆಚಾರ್ಯ


Pandit Shriram Sharma Acharya
Comments

Post your comment