Share on Google+ Email
రోజంతా దురాచారాలకు, దురాలోచనలకు దూరంగా ఉండడం రాత్రంతా భజన కన్న మిన్న.

Pandit Shriram Sharma Acharya
Comments

Post your comment